پایه نگهدارنده موبایل یا استند گوشی همراه چیست؟

یه وسیله کاربردی و همچنین کم حجم و احتمالا ارزان قیمت که وظیفه دارد گوشی یا تبلت را بر روی خودش نگه دارد. استند موبایل معمولا زاویه ای دارد که صفحه گوشی موبایل کاملا در مقابل چشمان کاربر می باشد. همچنین برای سهولت از استفاده از این استند ها می توان همزمان که گوشی تلفن همراه بر روی نگهدارنده موبایل است کاربر بتواند با آن کار و صفحه را لمس کند.