تاثیر هدایای تبلیغاتی در دیده شدن برند شما

تاثیر هدایای تبلیغاتی در دیده شدن یا نشدن برند شما به عوامل و نکات مختلف مرتبط می باشد. به طورکلی انواع  تبلیغات با تاثیر گذاری متمایز از یکدیگر وجود دارد.

سالانه، شرکت ها و سازمان ها بوجه هایی با مبالغ مختلف برای تبلیغات در نظر میگیرند. یکی از روش های تبلیغات، استفاده از هدایای تبلیغاتی می باشد که ایده ای مثبت برای نشان دادن بیشتر برند شما به افراد متعددی می باشد.

  • مدت زمان تأثیرگذاری هدایای تبلیغاتی

ویژگی اصلی و مهم هدایای تبلیغاتی، مداومت در تبلیغ برند شما می باشد. زیرا با ارایه هدایای تبلیغاتی به مردم، علاوه بر استفاده کننده، افراد متعددی مشتری آینده برند شما خواهند بود و این موضوع تاثیر مطلوب و مثبتی می باشد.

ارائه هدایای تبلیغاتی باعث جلوگیری از فراموشی برند شما از دید افراد می شود. چرا که هدایای تبلیغاتی کاربردی  در اختیار افراد قرار میگیرد، که میخواهند آن محصولات را، نگهدارند و مورد استفاده قرار بدهند.
تحقیقاتی که در سال های گذشته انجام شده است، نشان می دهد که حداقل زمان نگهداری هدایای تبلیغاتی در بین مردم هشت ماه می باشد. اما این  زمانبندی تقریبی و  بستگی به نوع و کیفیت هدایای تبلیغاتی دارد.

  • ارایه هدایای تبلیغاتی باعث ایجاد ارزش و هیجان به مشتری می شود

ویژگی دیگر تاثیر هدایای تبلیغاتی، ایجاد هیجان و ارزش به افراد در برابر هدیه گرفتن می باشد. برندهایی که از روش هدایای تبلیغاتی استفاده میکنند، دیدگاه مثبت افراد شامل حالشون میشود و این دیدگاه مثبت به برند تبلیغ کننده، بازمیگردد.

اکثر افرادی که یک محصول تبلیغاتی دریافت می کنند، احتمالاً تصور مطلوب و مثبتی از شرکت ویا سازمان ارایه دهنده دریافت میکنند..بنابراین، شما با هدایای تبلیغاتی ، پیام تجاری برند خود را نشان می دهید.

جهت مشاوره حرفه ای هدایای تبلیغاتی مناسب کسب و کارتان تماس بگیرید

09025002175