هدایای تبلیغاتی تکی و تعداد کم

هدایای تبلیغاتی تکی و تعداد کم آیا قابل سفارش می باشد؟

محصولات تبلیغاتی از جمله موضوعاتی می باشد که علاوه بر شرکت ها وسازمان های بزرگ، شامل شرکت های کوچک و مشتری های مصرف کننده هم می باشد. بنابراین باید برای تعداد تکی ویا تعداد کم مجموعه ای وجود داشته باشد.زیرا امروزه تعداد شرکت ها ویا سازمان های کوچک نسبت به گذشته بسیار افزایش پیدا کرده است.

همچنین تعداد افرادی که مصرف کننده هدایای تبلیغاتی هستند و محصول را برای مصرف شخصی استفاده میکننند هم به مراتب بیشتر شده است.

به طورکلی مجموعه های هدایای تبلیغاتی برای محصولات، حداقل و حداکثر دارند یعنی محصولی با سفارش الف حداقل سفارش x عدد  دارد و کمتر از این تعداد قابل سفارش نمی باشد.اما در ادامه گفته می شود استثنا این موارد به چه صورت می باشد.

جهت مشاوره حرفه ای هدایای تبلیغاتی مناسب کسب و کارتان تماس بگیرید

09025002175