برای هدیه دادن باید ماندگاری و جنس خاص آن در نظر گرفته بشود. چوب این دو مزیت را به بهترین حالت دارد و برای هدیه دادن ویژه و خاص….