استند موبایل و تبلت، یکی از محصولات کاربردی و مورد استفاده در جامعه امروزی می باشد.

امروزه استفاده از موبایل و تبلت به صورت اجتناب ناپذیر شده است و کارهای مختلف را با این دو انجام می دهیم.مانند: پرداخت قبوض و کارهای بانکی، گرفتن نوبت پزشک، آگاهی از اخبار و…

موبایل ها و تبلت ها برای ساعت های مکرر دست گرفتن، موجب آسیب به گردن و دست می شود. همچنین بهتر است موبایل و تبلت در زاویه مناسب با چشم ها قرار بگیرد که از آسب های احتمالی جلوگیری کند.

استند موبایل و تبلت، به طورکلی موبایل و تبلت را در زاویه مناسب برای استفاده بهتر قرار می دهد

مزایا:

  • به دلیل قرارگیری در زاویه مناسب باعث جلوگیری از آسیب های احتمالی به گردن،دست و چشم می شود.
  • مورد استفاده تمامی موبایل ها و اکثر تبلت ها
  • جلوگیری از آسی های احتمالی به موبایل و تبلت در صورت قرارگیری بر روی میز.مانند: ریخته شدن آب و….

بایگانی برچسب برای: استند موبایل و تبلت

هوش مصنوعی همسو با مارکتینگ
هدایای تبلیغاتی
هدیه تبلیغاتی ارزان
استند موبایل چوبی رومیزی